img

Vacancies

04/03/2021

Call for applications for Rapid Assessment Consultant

Balkan Sunflowers Kosova is hiring!!! If you or anyone you know is interested and is suitable for this position, please check the post below for further details! How to apply: Required documents have to be submitted via email: [email protected] … The deadline for the submission of the documents is 8 March 2021, 14:00. The purpose of this independent engagement is to conduct a monitoring assessment of benefits of the catch-up vaccination programme in 8 target municipalities (Fushe Kosova, Ferizaj, Lipjan, Shtime, Obiliq, Gjilan, Gjakove, and Dragash) in relation to targeted Roma, Ashkali and Egyptian children. The mmonitoring assessment aims to provide an analysis of factors leading to disruption of regular immunization due to COVID-19 pandemic and the reach the children…

Read More
22/06/2020

RI-Shpallje: Konsulent Për Hartimin E Planit Lokal Për Përfshirjen E Komunitetev

THIRRJE PËR APLIKIM Ri-shpallje e pozitës: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit Punëdhënësi: Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) Data e fillimit të angazhimit: Korrik 2018 Data e përfundimit të angazhimit: Tetor 2018 Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën e mëposhtme: https://www.dropbox.com/s/02ecjhxpj8cao58/F2%20Kerkese%20per%20rekrutim%20te%20konsulentit.pdf?dl=0 Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën [email protected] deri më 18 Korrik 2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Read More
22/06/2020

Konsulent Për Hartimin E Raportit Të Monitorimit Mbi Zbatimin E Planeve Lokale Për Përfshirjen

THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për hartimin e raportit të monitorimit mbi zbatimin e planeve lokale për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në gjashtë (6) komuna të Kosovës Punëdhënësi: Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim/Kosovo Education and Employment Network (KEEN) Data e fillimit të angazhimit: 20 shtator 2018 Data e përfundimit të angazhimit 15 nëntor 2018 Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën në vijim: https://www.dropbox.com/s/uhpa0ei5bqoa581/F3%20Pershkrimi%20i%20detyrave%20te%20punes.docx?dl=0 Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën [email protected] deri më 17.09.2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në…

Read More