img

Thirrje për kompani apo individa për të realizuar 100 fotografi
profesionale

Thirrje për kompani apo individa për të realizuar 100 fotografi profesionale

Thirrje për kompani apo individa për të realizuar 100 fotografi profesionale

Thirrje për kompani të komunikimit multimedial ose profesionista individualist për të realizuar 100 fotografi profesionale të aktiviteteve të realizuara nga OJQ Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) financuar nga UNICEF.

Për më shumë informata shikoni thirrjen në PDF.