img

Thirrje për kompani, OJQ apo individë për të ofruar konsulencë në realizimin e katër planeve të punës për edukim dhe promovim shëndetësor në katër
komuna.

Thirrje për kompani, OJQ apo individë për të ofruar konsulencë në realizimin e katër planeve të punës për edukim dhe promovim shëndetësor në katër komuna.

Thirrje për kompani, OJQ apo individë për të ofruar konsulencë në realizimin e katër planeve të punës për edukim dhe promovim shëndetësor në katër komuna.

Balkan Sunflowers Kosova është duke kërkuar një konsulent për të asistuar Komitetet për Edukim dhe Promovim Shëndetësor në katër komuna për hartimin e planeve të punës për edukim dhe promovim shëndetësor, me fokus të veçantë rritjen e shkallës së imunizimit të rregullt në këto komuna. Komunat ku konsulenca kërkohet janë Fushë Kosova, Gjilani, Lipjani dhe Gjakova.